Turnéplan för Smalutställningen

Ungdomens hus, Eskilstuna
28/9 - 28/10 2009

Västmanlands länsmuseum, Västerås
2/11 2009 - 2/2 2010

Gotlands länsmuseum, Visby
3/3 - 5/4 2010

Landskrona museum
10/4 - 13/6 2010

Rydals museum
16/8 - 14/11 2010

Länsmuseet Gävleborg
15/11 2010 - 6/3 2011

Kulturförvaltningen, Oskarshamn
9/3 - 14/5 2011


Bilder från utställningen

Utställningen berör allt från historiska skönhetsideal till nutida och hur dessa påverkar oss. Ungdomarna har genom olika gestalningar valt att visa hur idealen påverkar oss genom samhället, genom medier och genom vår närmsta omgivning. Dels kan man besöka ett operationsrum där det bland annat visas en film från ett så kallat skönhetsingrepp. Detta hör till en av utställningens starkare delar. Vidare kan du även se gestaltningar om hur media påverkar oss och hur mycket produkter vi använder oss av för att förfina oss själva. Där finns även skönhetsidealen genom tiderna och mycket mer. Utställningen innehåller även starka, viktiga filmer och texter med mera.

Nedan följer bilder från utställningen på Arbetes museum i Norrköping. Där utställningen SMAL - Snygghet, Makt, Ansvar och Lidande stod under perioden 7/3 - 31/5 2009.

 
        
RSS 2.0